Privacy & Disclaimer

Identiteit

Wellness & Garden, gevestigd aan Kostedeweg 7, 7251 MZ Vorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wellness & Garden
Kostedeweg 7
7251 MZ Vorden
Tel: +31 (0)6 51 88 23 77
Email: info@wellnessandgarden.com
Website: www.wellnessandgarden.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wellness & Garden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wellness & Garden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Wellness & Garden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Wellness & Garden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wellness & Garden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wellness & Garden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wellness & Garden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wellness & Garden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wellness & Garden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wellness & Garden gebruikt analytische en tracking cookies. Wellness & Garden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wellness & Garden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wellnessandgarden.com.

Di

Disclaimer

Bij het samenstellen van de website is al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie op de website nauwkeurig is. Het is mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig juist en/of actueel is. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Wellness and Garden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en of gedateerde informatie.